Přihlášky

 

 Svá dítka od 9 let již můžete přihlašovat v této sekci skrz přihlašovací formulář, který je celý nutno vyplnit. Kroky 2 a 3 nutné ke kompletnímu přihlášení budou aktivní až od března 2023, o čemž budete informováni majlem. Pokud chcete budoucímu táborníkovi udělat radost pod stromeček, můžete si stáhnout a vytisknout náš vánoční poukaz 😉

 

Kroky k přihlášení (nutné splnit všechny):
1. Vyplňte přihlašovací formulář (levé tlačítko trochu níže). 
2. Vyplníte přihlášku k odeslání poštou či k naskenování (střední tlačítko trochu níže) – POUZE PŘIHLÁŠENÍ, CO JEŠTĚ BOD 2 NEUČINILI. Tento krok bude aktivní později!

Zašlete buď poštou na adresu : Martina Poláková, Markovická 651, 500 03 Hradec Králové (Prosíme NE! DOPORUČENĚ)
X
Nebo oskenovanou na majl bude.veget@seznam.cz
 
3. Proveďte platbu účastnického poplatku 6.300 Kč za dítě nejpozději do konce května 2023 na účet č. 2101766813/2010. Jako variabilní číslo uveďte rodné číslo dítěte bez lomítka a do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte. Pro případné vystavení faktury volejte Martině Polákové na tel. 775 945 959. Tento krok bude aktivní od března!
 
 
V červnu vám budou ještě zaslány pokyny i s potvrzením o bezinfekčnosti a s potvrzením o zdravotní způsobilosti.