Přihlášky

 

 Svá dítka od 9 let již můžete přihlašovat v této sekci skrz přihlašovací formulář, který je celý nutno vyplnit. 

Kroky k přihlášení (nutné splnit všechny):
1. Vyplňte přihlašovací formulář (nebo levé tlačítko trochu níže). 
2. Poté, co splníte bod 1, vyplňte přihlášku k odeslání poštou či k naskenování.  

Zašlete buď poštou na adresu : Martina Poláková, Markovická 651, 500 03 Hradec Králové (Prosíme NE! DOPORUČENĚ)
X
Nebo oskenovanou na majl bude.veget@seznam.cz
 
3. Proveďte platbu účastnického poplatku 6.300 Kč za dítě nejpozději do konce května 2023 na účet č. 2101766813/2010. Jako variabilní číslo uveďte rodné číslo dítěte bez lomítka a do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte. Pro případné vystavení faktury volejte Martině Polákové na tel. 775 945 959.
 
4. Na tábor, prosím, mějte s sebou v pořádku vyplněné tyto dokumenty, které také najdete ke stažení níže:

– Souhlas s ošetřením nezletilého (pro případné ošetření u lékaře či v nemocnici) – vyplňují rodiče

– Prohlášení o bezinfekčnosti (potvrďte nejlépe v den odjezdu na tábor vy sami), 

– Posudek o způsobilosti (musí vyplnit váš dětský lékař). . Má platnost 2 roky a nesmí být tedy vystaveno před datem 12. srpna 2021. Na konci tábora jej dětem vrátíme a můžete je použit na další akce (např. škola v přírodě, lyžařský výcvik, soustředění aj.). 

Nezapomeňte prosím dětem přibalit kopii kartičky ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY.