Přihlášky

Přihlašování v plném proudu! Svá dítka ve věku 9 – 16 let přihlásíte přes Přihlašovací formulář

Následně si stáhněte Poukaz, vyplňte a oskenovaný poukaz zašlete na mail bude.veget@seznam.cz, nebo poštou (ne doporučeně!!!) na adresu:
 
Martina Poláková
Markovická 651
Hradec Králové
500 03.
 
Tak bude dítko přihlášené. Nestačí tedy jen vyplnit online formulář, nýbrž i zaslat vyplněný Poukaz.
Platbu ve výši 6 700,- Kč zašlete na účet č. 2101766813/2010. Do variabilního číslo uveďte rodné číslo dítěte bez lomítka a do zprávy pro příjemce celé jeho jméno a příjmení. 
 
Dále zde pod jednotlivými tlačítky naleznete i Dokumenty k předání zdravotnici při příjezdu – 
 
• Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (vyplní lékař dítěte, nesmí být starší než 24 měsíců, nesmí mu končit tato 24 měsíční působnost v době konání tábora). Ohlídejt si prosím, abyste toto potvrzení nenechávali až na letní prázdniny, kdy lékaři čerpají dovolenou a jejich záskoky toto potvrzení odmítají vystavit. Takže květen – červen je ideální čas na zařízení. Každoročně se nám snaží někteří rodiče vysvětlit, že nejsou schopni potvrzení zařídit. A my bez něho nemůžeme ani nesmíme dítě přijmout.  
• Bezinfekčnost – vyplní rodič nejlépe v den nástupu dítěte na tábor.
 Souhlas s ošetřením dítěte (ve zdrav. zařízení)
• Souhlas s ošetřením dítěte na táboře (např. vytáhnout klíště, ošetřit odřeniny ap.)
 
Dítěti na tábor s sebou také přibalte – aneb nutno přivézt:
• Kopii Kartičky zdravotní pojišťovny
• Případné léky označené jménem dítěte a dávkováním (nejlépe celá platíčka) 

Opět bude na táboře připravena odměnka za soutěž v přihlašování, kterou si zajistí vítězná místa, co v seznamu přihlášených obsadí: 1., 10., 20., 30., 40., 50., 60., 70., 80., 90. pozici.