Přihlášky

 

 

Přihlašování na náš letní dětský tábor Božanov 2022 je ukončené z důvodu naplnění kapacity!!!

Kroky k přihlášení (nutné splnit všechny):
1. Vyplňte přihlašovací formulář (levé tlačítko trochu níže). JIŽ NENÍ AKTIVNÍ.
2. Vyplňte přihlášku k odeslání poštou či k naskenování (střední tlačítko trochu níže) – POUZE PŘIHLÁŠENÍ, CO JEŠTĚ BOD 2 NEUČINILI.

Zašlete buď poštou na adresu : Martina Poláková, Markovická 651, 500 03 Hradec Králové (Prosíme NE! DOPORUČENĚ)
X
Nebo oskenovanou na majl bude.veget@seznam.cz
 
3. Proveďte platbu účastnického poplatku 5.800 Kč za dítě nejpozději do konce května 2022 na účet č. 2101766813/2010. Jako variabilní číslo uveďte rodné číslo dítěte bez lomítka a do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte. Pro případné vystavení faktury volejte Martině Polákové na tel. 775 945 959. 
 
 
V červnu vám budou ještě zaslány pokyny i s potvrzením o bezinfekčnosti a s potvrzením o zdravotní způsobilosti. Dále si prosím stáhněte seznam věcí, které by měla dítka na táboře mít 😉